Terapia uzależnień

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Terapia uzależnień to proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionej. Ma w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie tych jednostek, które wykazywały na tym polu dysfunkcję.

Terapia uzależnień stosowana jest zazwyczaj wobec osób mających problem ze szkodliwym, nałogowym nadużywaniem środków psychoaktywnych.

UMÓW TERMIN
psycholog koszalin psychoterapia uzależnień
ROZWIŃ MENU

QUANTUM