CIELESNE JA

SOBOTA, 22 Kwietnia 2023, godz. 09:30–18:30

Zapraszamy na warsztat osoby chcące poprzez oddech, ruch i taniec rozpocząć proces odkrywania i doświadczania siebie na poziomie cielesnym, głębszego rozumienia siebie, własnych wzorców emocjonalnych, ograniczeń, lęków oraz poznawania własnych sposobów radzenia sobie z nimi. Celem jest stopniowe rozwijanie zdolności do pełnego bycia w sobie i sobą i z innymi.

Warsztat będzie opierać na Metodzie BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy® (BBTRS) oraz terapii Tańcem i Ruchem. BBTRS to nowe podejście w terapii zorientowanej na ciało. Opiera się ona na połączeniu konkretnych wzorców oddechowych, świadomego terapeutycznego ruchu i tańca, wyspecjalizowanych technik dotyku i pracy z ciałem, ćwiczeń uwalniających napięcie z wnętrza ciała, metod łagodnego uwalniania emocjonalnego, ćwiczeń z samoświadomości i praktyk medytacyjnych. Ich staranne połączenie w zintegrowany przepływ, pozwala na uwolnienie traumy długo utrzymywanej w ciele i umyśle.

Prowadzący:
Andrzej Waniewski – specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psycholog, psychoterapeuta, terapeuta środowiskowy, w trakcie szkolenia z Biodynamic Breathwork and Trauma Release System. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Psychologii UMCS. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (ośrodek ten posiada akredytacje europejskie EAP i EAGT), szkołę focusingu (Instytut fur Intergrale Gesprachs- und Focusingtherapie ), specjalizację z psychiatrii i seksuologii, liczne dodatkowe szkolenia i konferencje z zakresu psychiatrii, seksuologiipsychoterapii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddziały Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Poradnie Psychiatryczne, praktyka własna, praktyka sądowa) Prowadził psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych , szkolenia i warsztaty psychologiczne. W swojej pracy zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, seksualnych, jedzenia, snu, osobowości. psychotycznych oraz uzależnieniami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej.

mgr Anna Piotrowska – psycholożka, psychoterapeutka, terapeutka środowiskowa, trenerka umiejętności miękkich, Absolwentka psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie – Akademia Trenera. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii w podejściu eriksonowsko-systemowym WIP w Poznaniu, Ukończyłam kurs Terapii Tańcem i Ruchem. Od 2011 związana z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym dla dorosłych w Kołobrzegu, a od 2016 z Poradnią Zdrowia Psychicznego. Konsultuję także pacjentki ginekologii i położnictwa. Posiadam doświadczenie w pracy indywidualnej, z grupą, a także terapii par, także w interwencji kryzysowej . Aktywna jako trenerka umiejętności interpersonalnych. W swojej działalności zwracam uwagę na pracę z ciałem i oddechem. Wspieram kobiety w odkrywaniu ich wewnętrznej siły i harmonii. W swojej pracuje wykorzystuję również podejście poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

Przeciwskazania do pracy metodą BBTRS: ciężka astma, niewydolność krążenia, nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, ciąża, arytmia, niewyrównana cukrzyca, epilepsja, niedawno odbyte operacje chirurgiczne. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, inne stany psychotyczne.

Warsztat odbędzie się w sobotę 22.04.2023 w godzinach 9:30- 18:30 z 1.5 h przerwą obiadową.

Koszt 350 pln.