PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

PSYCHOTERAPIA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

Psychoterapia dzieci i młodzieży – cykl spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży, mający na celu poradzenie sobie przez młodego człowieka z napotykanymi trudnościami.