PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna  jest to cykl regularnych spotkań, których celem jest poradzenie sobie z trudnościami, odnalezienie siebie, poczucia szczęścia, własnej wartości, zdolności do budowania bliskich związków oraz rozwój osobisty. Wiąże się to z wzięciem odpowiedzialności  za siebie i zmianę własnego funkcjonowania.

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać swój potencjał”

(Ziglar Zig).

Psychoterapie indywidualne  prowadzone są według różnych metod w zależności od tego, jaką szkołę psychoterapeutyczną praktykuje psychoterapeuta prowadzący spotkania, w każdej jednak głównym narzędziem psychoterapii jest dialog.