PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

PSYCHOTERAPIA
PAR I MAŁŻEŃSTW

sychoterapia par i małżeństw jest szczególną formą psychoterapii. Odbywa się w postaci regularnych spotkań,  w których uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia.

Terapie par (małżeństw) prowadzone są według różnych metod w zależności od tego, jaką szkołę psychoterapeutyczną praktykuje  psychoterapeuta prowadzący spotkania, w każdej jednak narzędziem psychoterapii jest dialog.

Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji.

Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Dlatego szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Psychoterapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku.