PSYCHOTERAPIA RODZINNA

PSYCHOTERAPIA 
RODZINNA

Psychoterapia rodzinna odbywa się w formie spotkań członków rodziny z psychoterapeutą. Ma na celu przywrócenie równowagi w systemie rodzinnym.

Psychoterapeuci rodzinni koncentrują się na strukturze rodziny, rodzajach więzi między poszczególnymi członkami, całym systemie rodzinnym i jego podsystemach oraz komunikacji.