SZKOŁA DLA RODZICÓW

SZKOŁA
DLA RODZICÓW

Szkoła dla rodziców odbywa się w formie spotkań indywidualnych lub grupowych z wykwalifikowanym doradcą rodzinnym, trenerem umiejętności wychowawczych, które koncentrują się na pracy z rodzicami potrzebującymi wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych i rodzinnych lub zainteresowanych poprawą relacji z dzieckiem oraz  pomocy rodzicom w sytuacji rozwodu lub przewlekłego konfliktu małżeńskiego, zainteresowanym ochroną dziecka przed jego skutkami.