SPECJALIŚCI CENTRUM QUANTUM

SPECJALIŚCI
CENTRUM QUANTUM

Andrzej Waniewski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. Absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, Psychologii UMCS. Ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (ośrodek ten posiada akredytacje europejskie EAP i EAGT), szkołę focusingu (Instytut fur Intergrale Gesprachs- und Focusingtherapie ), specjalizację z psychiatrii i seksuologii, liczne dodatkowe szkolenia i konferencje z zakresu psychiatrii, seksuologii i psychoterapii.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (Oddziały Ogólnopsychiatryczne, Oddziały Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Poradnie Psychiatryczne, praktyka własna, praktyka sądowa) Prowadził psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych , szkolenia i warsztaty psychologiczne. W swojej pracy zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych, depresyjnych, seksualnych, jedzenia, snu, osobowości. psychotycznych oraz uzależnieniami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Polskiej Federacji Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej

Joanna Waniewska

Psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii i trenerów grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (ośrodek ten posiada akredytacje europejskie EAP i EAGT), kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej, par i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, liczne dodatkowe szkolenia i konferencje z zakresu psychologii i psychoterapii.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy psychologicznej systemu rodzinnego, psychoterapii par i rodzin. Prowadzi psychoterapię par i rodzin w nurcie terapii systemowej oraz Gestalt.

Danuta Okuniewska-Jurgielewicz

Pedagog, doradca rodzinny, trener umiejętności wychowawczych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biegły sądowy w sprawach rodzinnych, mediator.

Specjalizacje:
– praca z rodzicami potrzebującymi wsparcia w trudnych sytuacjach wychowawczych i rodzinnych lub zainteresowanych poprawą relacji z dzieckiem
– pomoc rodzicom w sytuacji rozwodu lub przewlekłego konfliktu małżeńskiego, zainteresowanym ochroną dziecka przed jego skutkami

Karolina Graczyk

Na co dzień udziela wsparcia i poradnictwa psychologicznego. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych z trudnościami w różnych obszarach. Bliska jest jej praca z osobami doświadczającymi lęku, depresji, trudności w przeżywaniu emocji, a także kłopotów w relacjach z otoczeniem.

W pracy najważniejsze jest dla niej stworzenie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, aby w bezpiecznej atmosferze towarzyszyć Klientowi w drodze do ważnej dla Niego zmiany.

Z wykształcenia jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W zawodzie pracuje od kilkunastu lat. Doświadczenie zdobywała w placówkach publicznych. Ukończyła dodatkowe szkolenia m. in. w zakresie terapii krótkoterminowej. Obecnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Crescentia /akredytowanej przez PTTPB/. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Niewiadomska

jest psycholożką, ukończyła studia kierunkowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Szkoli się w nurcie psychoterapii systemowej- ukończony Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej, Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej- w trakcie szkolenia. Ukończyła szkolenia z zakresu Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Internal Family Systems, diagnozy neuropsychologicznej a także terapii odwykowej organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia.

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne związane z pracą na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego. Współpracuje ze szkołami- obecnie ze Szkołą Podstawową w Ustroniu Morskim. Ma doświadczenie we współpracy z instytucjami takimi jak PCPR- gdzie zajmowała się m.in. diagnozą kandydatów na rodziny zastępcze; GOPS- udzielała porad osobom objętym pomocą socjalną. Rozwija swój warsztat prowadząc psychoterapię dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora terapii systemowej.

Krzysztof Pilarczyk

Jest dyplomowanym pedagogiem – ukończył studia kierunkowe na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku (2000). Ponadto jeste absolwentem Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej, które również ukończyłem na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od 15 lat pracuje zawodowo jako specjalista – diagnosta, opiniowanie w sprawach sądowych (cywilnych, rodzinnych i karnych nieletnich), w ramach pracy w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Koszalinie.

W 2007 roku nabył uprawnienia drugiego stopnia do prowadzenia mediacji rodzinnych – Polskiego Centrum Mediacji. Odtąd realizuje własną praktykę rozwijając swoje umiejętności i podnosząc kompetencje w kierunku wypracowania satysfakcjonującego porozumienia i nieeskalacyjnego rozwiązania konfliktu w sprawach pozasądowych jak i sądowych.

Jako mediator z listy Sądu Okręgowego w Koszalinie w zakresie własnej działalności na bieżąco realizuje zlecenia sądów o przeprowadzenie mediacji rodzinnych i cywilnych. Ponadto w koszalińskich gimnazjach prowadził zajęcia w formie edukacyjno – warsztatowej na temat „Mediacja w Szkole”.

W roli mediatora często doświadczam autentycznej satysfakcji widząc jak ten proces pomaga, przybliża do siebie ludzi dając im ich własne rozwiązania”.

Janina Lipowiec

Z wykształcenia jest pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnienia. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I i II stopień (220 godzin), oraz krótsze szkolenia organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia, WOTUW Stanomino i PTP .

Od 27 lat pracuje z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową, od 12 lat również DDA. Prowadzi treningi asertywności, radzenia sobie ze wstydem, złością, poczuciem winy.

Magdalena Jurek-Mojska

W 2002 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z Seksuologii Społecznej oraz podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. Brała udział w cyklu warsztatów „Gestalt – terapia holistyczna”, prowadzonych przez psychoterapeutów Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „AION” w Poznaniu, a także szkoleniu „Praca z ofiarą i sprawcą przemocy seksualnej” organizowanym przez Ośrodek Metodyczny Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Warszawie, filia w Koszalinie, we współpracy z Kliniką Kind im Zentrum z Berlina.

Ponadto ukończyła liczne krótsze szkolenia. Ukończyła proces certyfikacji TRE na poziomie I (w trakcie certyfikacji na poziom II). Obecnie w trakcie szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej organizowanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką rodziny w kryzysie, a także wsparciem młodzieży w okresie dorastania. Interesuje się pracą z ciałem. Prowadzi konsultacje psychologiczne i udziela pomocy psychologicznej.

Dorota Bury

Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacyjnego, absolwentka Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Odbyła staż na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Zdroje w Szczecinie i Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod nadzorem superwizora. Specjalizacje: psychoterapia dorosłych i młodzieży (od 13. roku życia) z zaburzeniami osobowości, obniżeniem nastroju i depresją, w sytuacji kryzysu, z problemami w relacjach prywatnych i zawodowych.

Wojciech Montwiłł

Psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletniej szkoły psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacje europejskich stowarzyszeń EAGT i EAP). W innych ośrodkach psychoterapii odbył liczne dodatkowe szkolenia zawodowe, m.in. roczny kurs psychologii zorientowanej na proces, psychoterapii par w ujęciu humanistyczno-egzystencjalnym, psychoterapii zaburzeń nerwicowych, depresyjnych. Odbył staże kliniczne na oddziałach psychiatrycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc terapię osób dorosłych, młodzieży oraz par w ośrodkach psychoterapii oraz własnym gabinecie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy.